Bacchus Consort

Barocco

Mediterraneo

Itália, Ibéria és Latin-Amerika a 17-18. században

A barokk összművészet: tánc, zene, díszlet, mozgás, színpadiasság, a festészetben is előtér, középtér, háttér. A 17-18. század sajátos jelleg vidékenként, műfaji határok elmosódása: sokszor ugyanaz húzta a fejedelmi udvarban mint a népi eseményeken. Dallamkincse is kavalkád: az arab zene keveredése az európai kultúrával és ősi kultúrákkal. Sajátos egység, színes, látható karneváli hangulat, színek, jelmezek. Lassú és gyors, szenvedő és szerelmesen boldog, élesen elütnek egymástól és alkotnak organikus egységet a különböző karakterek.​

Ebben a majd' fél évezreddel ezelőttről származó, 40-50 percnyi válogatásban egyrészt közös, hogy a mediterrán égövről származnak, másrészt az, hogy valójában közelebb állnak a népzenéhez és a jazzhez, mint hinnénk: az állandó basszus köröket mindenki ismerte egy-egy adott területen, ezekre improvizáltak a zenészek és énekesek. (Sok esetben csak azért maradtak fenn írott műként, mert improvizációs tankönyvnek szánták őket.) 

 

Basszus alap tetején az improvizáció: mint kifeszített kötélen táncoló akrobata, biztos pont és felette játékosság: mindig máshogy variálva. 

A Barocco Mediterraneo anyagát egy elképzelt dramaturgiai ív mentén válogattuk és tettük sorrendbe: de ebben a műsorrészben a kompozíciók maguk is változtathatók, cserélhetők, variálhatók - lehet hosszabb vagy rövidebb, improvizatív, instrumentális stb. 

 

A középkori spanyol zene a reneszánsz és barokk korára egyszerre lett mélységesen szakrális és mérhetetlenül profán: pörgős, tüzes, a több évszázados arab hatás eredményeképpen közel-keleti motívumokat is magán viselő, izgalmas, és saját korában is inspiráló. Egészen ősi rétegeket megmozgatva kiemelt, akár szóló szerephez juthatnak benne az ütőhangszerek is: az európai fül számára különlegesnek ható csúsztatott ritmusok sodró lendülete karneváli hangulatot teremt – melyet gyönyörűen ellenpontoz a gazdag érzelmi skálán mozgó szerelmi líra és a szakrális ihletésű (akár a cappella előadott) dalok transzcendens ámulata.

 

A Bacchus Consort korhű és modern hangszereken hoz létre káprázatos, tulajdonképpen a mai értelemben is modern hangzásokat, Barocco Mediterraneo műsorához a legkiválóbb jazz-zenészekkel bővítve ki régizenei együttesét. A 40 percnyi félidő dramaturgiai szempontok mentén egymással és saját struktúrájukban is szabadon variálható kompozícióiból a déli népek életigenlő energiája árad: bármiről is legyen szó – szerelem vagy elhagyatás, beteljesülés vagy csalódás, boldogság vagy szenvedés, élet vagy halál –, mindenben benne van, és a kötött formákon áttör és túlcsordul az életöröm.

Barokk zenei válogatás

1. Montevendi - Chiome d’oro

 

- nyitány

 

 

 

 

Itália, 1619 (Concerto: settimo libro di madrigali)

Chiome d’oro

 

Chiome d’oro, bel tesoro,
tu mi leghi in mille modi
se t’annodi, se ti snodi.

Candidette perle elette,
se le rose che scoprite
discoprite, mi ferite.

Vive stelle, che sì belle
e sì vaghe risplendete,
se ridete m’ancidete.

Preziose, amorose,
coralline labbra amate,
se parlate mi beate.

O bel nodo per cui godo!
O soave uscir di vita!
O gradita mia ferita!

Golden Tresses

Golden tresses, oh so precious,
you bind me in a thousand ways
whether coiled or flowing freely.

Small, white matching pearls,
when the roses that conceal you
reveal you, you wound me.

Bright stars that shine
with such beauty and charm,
when you laugh you torture me.

Precious, seductive
coral lips I love,
when you speak I am blessed.

Oh dear bonds in which I take delight!
Oh fair mortality!
Oh welcome wound!

01_Monteverdi_Chiome_d'oroBacchus Consort
00:00 / 03:07

2. Lanchas Para Bailar

- hegedűszóló kísérettel, latin karneváli hangulat

 

 

Peru, 17. század vége (Perui kódexből)

02_Lanchas_para_bailarBacchus Consort
00:00 / 03:14

3. Cachua La Despedida

- a karneváli forgatagból főbb szerepek is kiválhatnak

 

Peru, 18. század (Perui kódex) 

Cachua la Despedida

De bronce devo de ser

de diamante o de rubi

o a mi me teme la muerte

o no hay muerte para mi

Circle Dance of Farewell

 

Of bronze I must be

diamond or ruby

or I'm afraid of death

or there is no death for me

03_DespedidaBacchus Consort
00:00 / 02:55

4. Lamento

- lírai, elképzelhető ének nélkül, instrumentálisan is

Latin nyelvű szakrális szöveg

Lamento

 

Se dunque è vero, o Dio,

Che sol del pianto mio

Il rio destino ha sete,

Lagrime mie,

à che vi trattenete?

Lament

Thus since it's true,

oh God, that wicked destiny

thirsts only for my weeping,

tears, why do you hold back?

04_LamentoBacchus Consort
00:00 / 02:03

5. Montilla

„A duende erő, nem pedig cselekvés; harc, és nem gondolkodás. (…) Ez a titokzatos erő, amit mindenki érez, de egyetlen filozófus sem tud megmagyarázni, végső soron a föld szelleme. (…) Néhány évvel ezelőtt egy Jérez de la Fronterában tartott táncversenyen az első díjat egy nyolcvanéves öregasszony vitte el gyönyörű nők és vízsugár derekú leányok előtt csupán azzal, hogy felemelte karját, felvetette fejét, és toppantott egyet a deszkán. De a múzsák és angyalok ott megjelent gyülekezetében, a forma és a mosolyok szépsége közepette győznie kellett, és győzött is ez a haldokló duende, amely már a földön vonszolta végig rozsdás késekből vert szárnyait.” (Lorca)

 

Venezuelai népballada


 

Montilla

 

Vengo a trovar este golpe
que un amigo me mandó
pa' que mañana o pasado
hagan lo mismo con yo.

Ahí viene Montilla a dar la pelea
y viene diciendo, morena: lava la chirrea.
Él armó su gente con la artillería
y prendió los fuegos, morena, y el Ave María.

Al estado en que llegó Montilla,
al estado en que llega'o.
Un hombre tan valeroso
y a Montilla lo han mata'o.

El que me dijera negro
yo no me enojo por eso
porque negro tengo el cuero
pero blanco tengo el hueso.

Dicen que Montilla viene,
dicen que Montilla va,
yo digo que eso es mentira
porque yo vengo de allá.

Montilla

I come to strike this blow
that a friend sent me
pa 'that tomorrow or past
Do the same with me.

Here comes Montilla to give the fight
and she's saying, brunette: wash the chirrea.
He armed his people with artillery
and set the fires, brunette, and the Hail Mary.

To the state where Montilla arrived,
to the state in which it arrived.
A man so courageous
and Montilla has been killed.

The one that told me black
I do not get angry about that
because I have black leather
but white I have the bone.

They say that Montilla is coming,
they say that Montilla goes,
I say that's a lie
because I come from there.

05_MontillaBacchus Consort
00:00 / 03:17

6. Ay Luna

- óda a Holdhoz, szakrális szépségű, népzenei ihletésű

- az instrumentális bevezető hossza és jellege változhat

Spanyol énekeskönyv velencei kiadása, 1556, Cancionero de Upsala


 

Ay Luna

 

Ay luna que reluces,
Toda la noche m'alumbres.
Ay, luna tan bella
Alumbresme a la sierra;
Por do vaya y venga!
Toda la noche m'alumbres.

 

Oh Shining Moon

 

Oh shining moon,
All night long you give me light.
Oh moon so beautiful,
You give me light up in the mountains;
Wherever I come and go!
All night long you give me light.

06_Ay_LunaBacchus Consort
00:00 / 04:28

7. Passamezzo

- izgalmas, sámándobolásszerű ritmikai mintázatok

- az instrumentális tánczene után hirtelen váltással a Confitemini szakrális többszólamúsága (ld. következő track)

07_Passamezzo_ConfiteminiBacchus Consort
00:00 / 10:21

8. Confitemini Domino

- gyönyörű vokális harmóniák

- a hossza és felépítése változtatható

 

Latin, szakrális Isten-dicsőítés

 

Confitemini Domino

 

Confitemini Domino quoniam bonus :

quoniam in sæculum misericordia ejus.

Dicat nunc Israël quoniam bonus :

quoniam in sæculum misericordia ejus.

Dicat nunc domus Aaron : quoniam in sæculum

misericordia ejus.

Dicant nunc qui timent Dominum :

quoniam in sæculum misericordia ejus.

 

De tribulatione invocavi Dominum : et exaudivit me in

latitudine Dominus.

Bonum est confidere in Domino, quam confidere in

homine.

Omnes Gentes circuierunt me : et in

nomine Domini quia ultus sum in eos.

Circumdantes circumdederunt me : et in nomine

Domini quia ultus sum in eos.

 

Dextera Domini fecit virtutem : dextera Domini

exaltavit me, dextera Domini

fecit virtutem.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sæcula

sæculorum.

Amen.

 

Praise The Lord

Praise the Lord, for he is good:

for his mercy endureth for ever.

Let Israel now say that he is good:

for his mercy endureth for ever.

Let the house of Aaron now say,

that his mercy endureth for ever.

Let them now who fear the Lord say,

that his mercy endureth for ever.

 

I called upon the Lord in distress: and the

Lord answered me, and set me in a large place.

It is better to trust in the Lord than to put confidence in men.

All nations compassed me about: and in the name

of the Lord will I have vengeance upon them.

Yea, they compassed me about:

and in the name of the Lord

will I have vengeance upon them.

 

The right hand of the Lord doeth valiantly,

the right hand of the Lord is exalted,

the right hand of the Lord doeth valiantly.

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost.

As it was in the beginning, is now and ever shall be,

world without end.

Amen.

08 Conftemini Domino - psaume en faux-boŐsz 2
00:00 / 04:22

9. Passacaglia Della Vita

- haláltánc motívum mediterrán könnyedséggel 

- jazzimprovizációra is lehetőséget adó szerkezet

 

16-17. század, Itália


 

La passacaglia della vita

 

Oh come t'inganni

se pensi che gl'anni

non hann' da finire,

bisogna morire.

 

È un sogno la vita

che par sì gradita,

è breve gioire,

bisogna morire.

Non val medicina,

non giova la China,

non si può guarire,

bisogna morire.

 

Non vaglion sberate,

minarie, bravate

che caglia l'ardire,

bisogna morire.

Dottrina che giova,

parola non trova

Che plachi l'ardire,

bisogna morire.

 

Non si trova modo

di scoglier 'sto nodo,

non val il fuggire,

bisogna morire.

Commun'è statuto,

non vale l'astuto

'sto colpo schermire,

bisogna morire.

 

La morte crudele

a tutti è infedele,

ogn'uno svergogna,

morire bisogna.

È pur ò pazzia

o gran frenesia,

par dirsi menzogna,

morire bisogna.

 

Si more cantando,

si more sonando

la Cetra, o Sampogna,

morire bisogna.

Si muore danzando,

bevendo, mangiando;

con quella carogna

morire bisogna.

 

I Giovani, i putti

e gl'Huomini tutti

s'hann'a incenerire,

bisogna morire.

I sani, gl'infermi,

i bravi, gl'inermi

tutt'hann'a finire,

bisogna morire.

 

E quando che meno

ti pensi, nel seno

ti vien a finire,

bisogna morire.

Se tu non vi pensi

hai persi li sensi,

sei morto e puoi dire:

bisogna morire.

The Passacaglia of Life

 

Oh how wrong you are

to think that the years

will never end.

We must die.

 

Life is a dream,

that seams so sweet,

but joy is all too brief.

We must die.

Of no avail is medicine,

of no use is quinine,

we cannot be cured.

We must die.

 

Worthless are lamentations,

threats, bravado

produced by our courage.

We must die.

No learned doctrine

can find the words

to calm this boldness

We must die.

 

There is no means

to untie this knot,

it is useless to flee.

We must die.

It is the same for everyone,

a wily man cannot

shield himself from the blow,

We must die.

 

Cruel Death

is unfaithful to all,

and shames everyone.

Die we must.

And yet, o madness

o ravings,

it seems like lying to oneself.

Die we must.

 

We die singing,

we die playing

the cittern, the bagpipe, yet

die we must.

We die dancing,

drinking, eating;

with this carrion,

die we must.

 

Youths, children,

and all men

must end in dust.

We must die.

The healthy, the sick,

the brave, the defenceless,

must all make an end,

We must die.

 

And when you are least

thinking of it, in your breast,

all comes to an end,

We must die.

If you do not think of this,

you have lost your senses,

you are dead and you can say:

We must die.

09_Landi_Passacaglia_della_vitaBacchus Consort
00:00 / 03:11

10. Cachua La Serranita

- Máriát dicsőítő ének, a latin-amerikai vallásosság életigenlésével

- tutti refrén, melynek éneklésébe a közönséget is be lehet vonni

- finálé, tapsrend

 

Perui kódex


 

Cachua La Serranita

 

No hay entendimiento humano
Que diga tus glorias hoy
Y solo basta decir
Que eres la Madre de Dios

A na na na na na na

En la mente de Dios Padre
Fuiste electa para Madre
Del verbo que se humano
Tomando en ti nuestra carne

A na na na na na na

Una eres en la substancia
Y en advocaciones varias
Pero en el Carmen Refugio
Y consuelo de las Almas

A na na na na na na

Tu manto en el purgatorio
Es con que el fuego le aplacas
A el porque Madre te clama
Y en Sábado lo rescatas

A na na na na na na

No tiene la criatura
Otro auxilio si no clama
Pues por tus Ruegos se libra
De la Sentencia mas Santa

A na na na na na na


Mas y mas misericordia
Le muestras al que te clama
Y pues que somos tus hijos

Llévanos a vuestra Patria


A na na na na na na

El devoto fervoroso
Que a celebrarte se inclina

Lleva el premio mas seguro
Como que eres madre pía

A na na na na na na

Pues no habrá quien siendo esclavo
Al fin no se vea libre
De las penas de esta vida
Si con acierto te sirve

A na na na na na na

Circle Dance for Mother Mary

There is no human understanding

Tell your glories today

And just enough to say

That you are the mother of god

 

A na na na na na na

 

In the mind of God the Father

You were elected to Mother

Of the verb that is human

Taking in you our flesh

 

A na na na na na na

 

You are in the substance

And in various invocations

But in the Carmen Refugio

And consolation of the Souls

 

A na na na na na na

 

Your cloak in purgatory

It is with that the fire you appease him

To him because Mother cries out to you

And on Saturday you rescue him

 

A na na na na na na

 

Does not have the creature

Another help if you don't cry out

Well, by your prayers it is freed

Of the Most Holy Judgment

 

A na na na na na na

 

More and more mercy

You show the one who cries out to you

And well, we are your children

Take us to your homeland

 

A na na na na na na

 

The ardent devotee

That to celebrate you leans

Take the safest prize

As you are a pious mother

 

A na na na na na na

 

Well there will be no one being a slave

At last I did not see myself free

Of the sorrows of this life

If it serves you correctly

 

A na na na na na na

10_SerratinaBacchus Consort
00:00 / 03:02
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White SoundCloud Icon
  • White Spotify Icon
  • White iTunes Icon
  • White Amazon Icon

© 2021 by Jazzation.